Een innovatief coöperatief financierings-instrument,
ontworpen met en voor ondernemingen in de sociale economie!

Deelt uw bedrijf de waarden en beginselen van de sociale economie?

Stelt uw financieringsorgaan u een krediet voor?

Wenst u uw activiteiten te ontwikkelen door beroep te doen op een coöperatief financieringsinstrument?

Dan bent u aan het juiste adres.

Word lid van de coöperatief

Vraag een krediet aan van hetzelfde bedrag en aan dezelfde voorwaarden dan het krediet dat door uw gebruikelijke instelling wordt voorgesteld

Een financiering die eenvoudig te bekomen is, maar hoe?

Actie 1: word lid van de coöperatie door in te schrijven voor €500

U lanceert zich in de gemeenschap die ondernemingen van de sociale economie en investerende burgers samenbrengt.

Om leningen toe te kennen, stelt F’in Common zijn kapitaal open voor zoveel mogelijk mensen. Zo creëert ze een gemeenschap van burgers die hebben besloten een deel van hun spaargeld te gebruiken om u te steunen. Het is een kans om bekendheid te geven aan uw activiteiten en uw zichtbaarheid te garanderen.

Actie 2: Kies een financiële partner om een cofinanciering met F’in Common op te richten

U kan zich richten tot uw gebruikelijke financieringsinstelling: Sowecsom in de regio Wallonië, Brusoc in de regio Brussel of een andere bank of financiële instelling.

 

Vraag vervolgens een financiering aan F’in Common van hetzelfde bedrag en aan dezelfde voorwaarden als bij uw gebruikelijke instelling.

Actie 3: Zorg ervoor dat minstens een financieel product (aandeel, obligatie) van uw organisatie het Label Financité & FairFin bezit

Indien dit nog niet het geval is, krijgt u begeleiding van het team van Financité om dit label te bekomen.

Welke garanties heeft de investeerder?

Garantie 1: De kredietnemers bij F’in Common voeden een gemeenschappelijke reserve die een onderling waarborgsysteem vormt. In geval van wanbetaling door een of meerdere kredietnemers, doet men in de eerste plaats beroep op deze reserve om de leningen terug te betalen.

Garantie 2: De stichting voor toekomstige generaties (STG) biedt aan F’in Common een gratis dekking voor wanbetalingen voor een bedrag van €150.000 boven op het deel dat gedekt wordt door het gemeenschappelijke reservefonds dat opgericht werd bij F’in Common om de risico’s met betrekking tot de toekenning van kredieten door de coöperatie, te dekken.


 
Een innoverende investeringscoöperatief die u toelaat een lager interestpercentage te bekomen bij een volgende lening.

Nadat u uw eerste lening volledig heeft terugbetaald, kan het deel van de rente die aan deze reserve werd toegevoegd, worden gebruikt door uw onderneming voor een nieuwe lening, voor zover dit deel niet werd gebruikt om wanbetalingen van de kredieten toegekend door de coöperatie, te dekken,.

Het wordt afgetrokken van de verschuldigde rente voor deze nieuwe lening die u zo aan een betere prijs bekomt.

Om hier meer over te weten, klik HIER.


 
Een solidaire investeringscoöperatief

Alle structuren die door F’in Common gefinancierd worden, hebben op zijn minst een financieel product met het label Financité & FairFin. Dit label verklaart dat alle gefinancierde activiteiten maatschappelijk en/of ecologisch nut genereren door zich op verschillende sociale criteria te baseren.

Botanique Straat 75

1210 Brussel

Logo_RVB_BD.jpg

De coöperatieve aandelen van F'in Common hebben het label Financité & FairFin gekregen.

© 2023 by Klein Private Equity. Proudly created with Wix.com